מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


אור נראה (Visible light)

קרינה אלקטרומגנטית בתחום אורכי הגל 400-750 ננומטר.

אורביטל (orbital)

תאור מתמטי של הנפח במרחב שבו יכול אלקטרון להימצא.

אורביטל אנטי קושר (Anti bonding orbital)

אורביטל מולקולרי הנוצר מחפיפה של שני אורביטלים אטומיים. האנרגיה של האורביטל האנטי קושר גבוהה מן האנרגיה של האורביטלים האטומים שיצרו אותו.

אורביטל מולקולרי בלתי מאוכלס הנמוך ביותר (LUMO)

ראשי תיבות: lowest unoccupied molecular orbital. אורביטל מולקולרי לא מאוכלס הנמוך ביותר באנרגיה. האורביטל שמתחתיו הוא ה-HOMO.

אורביטל מולקולרי מאוכלס הגבוה ביותר (HOMO)

ראשי תיבות: highest occupied molecular orbital. האורביטל המולקולרי הגבוה ביותר באנרגיה המאוכלס באלקטרונים. האורביטל שמעליו הוא ה- LUMO.

אורביטל קושר (Bonding orbital )

אורביטל מולקולרי הנוצר מחפיפה של שני אורביטלים אטומיים. האנרגיה של האורביטל הקושר נמוכה מן האנרגיה של האורביטלים האטומים שיצרו אותו.

אורך גל (Wavelength)

המרחק בין שני שיאים עוקבים של גל. שינוי באורך הגל בתחום הנראה הוא שינוי בצבע.

אטום (Atom)

החלקיק הקטן ביותר של החומר שאינו ניתן לחלוקה באמצעים כימיים. במרכז כל אטום נמצא גרעין המכיל פרוטונים ונויטרונים והוא טעון במטען חשמלי חיובי. במרחב שסביב הגרעין נמצאים אלקטרונים הטעונים במטען חשמלי שלילי. (ראה גם פרוטון, נויטרון ואלקטרון)
לאטומים של אותו יסוד מספר זהה של פרוטונים. האטומים של היסודות השונים נבדלים זה מזה במספר הפרוטונים. מספר הנויטרונים באטומים של אותו יסוד יכול להיות שונה (ראה גם איזוטופים)

אידוי (Evaporation )

מעבר של חומר ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז. יכול להתרחש גם בטמפרטורה נמוכה נקודת רתיחה / טמפרטורת רתיחה של החומר.

איזוטופים (Isotopes )

אטומים שונים של אותו יסוד, שלהם אותו מספר פרוטונים בגרעין אך מספר שונה של נויטרונים. (ראה גם אטום פרוטון ו-נויטרון)אלקטרוליזה (Electrolysis)

פירוק של חומר באמצעות זרם חשמלי ממקור מתח חיצוני בתגובות חמצון-חיזור לא ספונטניות. דוגמאות: פירוק תרכובת יונית ליסודותיה לצורך הפקת מתכת או לצורך ציפוי של מתכת על גבי מתכת אחרת.

אלקטרון (Electron)

אחד ממרכיבי האטום. טעון מטען חשמלי שלילי הזהה בגודלו למטען החשמלי החיובי של הפרוטון). נמצא במרחב שמסביב לגרעין.


אלקטרוני ערכיות (Valance electrons)

אלקטרונים הנמצאים ברמת האנרגיה החיצונית של אטום. אלקטרונים אלה מעורבים בתגובות כימיות וביצירת קשרים כימיים בין האטומים.

אלקטרושליליות (Electonegativity)

מדד יחסי ליכולת של אטום במולקולה למשוך אליו את אלקטרוני הקשר הקוולנטי. ערכי האלקטרושליליות נקבעו על ידי הכימאי לינוס פאולינג.

אמצעי ניטור (Monitoring facilities)

מכשירים המודדים את ריכוז המזהמים השונים באוויר, במים או בקרקע. לכל חומר שיטות ניטור יחודיות המבוססות על תכונותיו הפיסיקליות והכימיות.

אנטרופיה (Entropy)

פונקציה תרמודינמית מסומנת ב - S (מחושבת על ידי S=klnW). מודדת את מידת אי הסדר (או מידת האקראיות) שיש במערכת. ככל שרמת אי הסדר גבוהה יותר הפונקציה מקבלת ערכים גדולים יותר. האנטרופיה תלויה במבנה החומר ובמצב הצבירה שלו. מבוטאת ביחידות של: טמפ'(K)/אנרגיה.

אניון (Anion)

חלקיק טעון במטען חשמלי שלילי. יכול להיות מורכב מאטום בודד או ממספר אטומים קשורים.

אנליזה כמותית (Quantitative analysis)

קביעה כמותית מדויקת (מסה, ריכוז) של מרכיבי חומר נחקר.

אנרגיה חופשית (Free energy)

אנרגיה חופשית (של גיבס - G) מוגדרת כ:
G = H - TS
כאשר H - האנתלפיה, S - האנטרופיה ו-T היא הטמפרטורה בקלווין.
G היא פונקציה תרמודינמית הנותנת מדד למידת הספונטניות של תגובה כימית - כאשר בתגובה מסויימת מתקיים ΔG<0 התגובה היא ספונטנית.

אנרגית שפעול (Energy of activation)

היא למעשה האנרגיה החופשית של השיפעול - האנרגיה המזערית הדרושה על מנת להביא את המגיבים למצב מעבר המאפשר קבלת תוצרים.

אנתלפיה (Enthalpy)

פונקציה תרמודינמית H, המוגדרת ככמות האנרגיה האצורה בחומר. איננה ניתנת למדידה ישירה או חישוב. מודדים שינוי באנתלפיה - ΔH , שהיא כמות החום הנצרכת או נפלטת בתגובה כימית. ΔHº בגזים מתייחסת לתנאי תקן של 1 אטמוספריה ו- 25ºc ובתמיסות לריכוז 1M ו- ו- 25ºc.

אשפרה, תהליכים ()

תהליכי טיפול שונים המבוצעים בחומרים המופקים בתעשייה ומטרתם לשפר ולהתאים את תכונותיהם לדרישות השימוש. לדוגמא: הדחת גופרית,פיצוח או פירום המבוצעים בתהליכי עיבוד מקטעי הנפט;טיפולים המבוצעים בייצור אריגים.

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.