מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


מאצרה (Stopper)

שוחת בטון המקיפה את המבנה ובה נאספים הנוזלים במקרה של דליפה.

מגדל ממולא (Packed tower)

מגדל ובו חומרי מילוי (בצורת טבעות, דיסקיות וכד') שבו מתבצעת תגובה בין הגזים לבין נוזל או תמיסה. מטרת חומרי המילוי להגדיל את שטח המגע בין החומרים המגיבים במגדל כדי להגדיל את מהירות התגובה.

מגדל ספיגה (Absorption tower)

מכל זכוכית המלא בטבעות זכוכית,דיסקיות קרמיות או חומר מילוי אחר, ובו זורמת מלמעלה התמיסה המנטרלת ומלמטה זורמים הגזים "הנספגים" בה. הזרימה בכיוונים מנוגדים משפרת את הערבוב והספיגה.

מגיב בעודף (Surplus reactant )

מגיב הנלקח בכמות גדולה מהנדרש לתגובה סטוכיומטרית עם המגיבים האחרים. לאחר שהתגובה הגיעה לסיומה נותר ממנו עודף.

מגיב מגביל (Limiting reactant)

מגיב המתכלה לחלוטין כאשר תגובה כימית מגיעה לסיומה. המגיב המגביל קובע את כמות התוצר היכולה להתקבל בניסוי מסוים.

מגיבים (Reactants)

החומרים המתחילים את התרחשות התגובה. בניסוח תגובה כימית יכתבו משמאל לחץ התגובה.

מהילת תמיסה (Dilution of a solution)

הוספת עוד ממס לתמיסה ללא שינוי מספר המולים של המומס, כך שריכוז התמיסה יורד.

מול (Mole)

יחידת מניה המייצגת כמות המכילה מספר אבוגדרו, 6.02X1023,
של פריטים.
בדומה ליחידות מניה אחרות, כמו תריסר המשמש למניה של תבניות ביצים למשל,
או רבבה המשמשת למניה של אלפים. יחידת המול משמשת למניה של מספר גדול
מאוד של פריטים.
לפיכך, המול היא היחידה באמצעותה הכימאי "סופר" את החלקיקים במדגם חומר
בעל מסה נתונה. ניתן להתייחס למול חלקיקים אטומיים מכל סוג שהוא, כמו למשל: אטומים, מולקולות, אלקטרונים, פוטונים.

מולקולה (Molecule)

חלקיק שיש בו לפחות שני אטומים הקשורים ביניהם בקשר קוולנטי (גזים אצילים מופיעים כמולקולות חד-אטומיות). המולקולה היא החלקיק הקטן ביותר המאפיין כימית את החומר. מולקולה המכילה אטומים מאותו סוג, היא מולקולה של יסוד, ומולקולה שבה יש אטומים מסוגים שונים היא מולקולה של תרכובת.

מומס (Solute)

מרכיב בתמיסה הנמצא בכמות הקטנה יותר.

מוצק (Solid)

אחד ממצבי הצבירה של החומר המתאפיין בקשיחות. יש לו נפח וצורה עצמיים מוגדרים. סוגי התנועה של חלקיקי המוצק - תנודה בלבד.


מוצק אטומרי (Covalent Crystal)

חומר המורכב מאטומים הקשורים ביניהם בקשרים קוולנטיים. התוצאה היא
מבנה מחזורי ענק של אטומים. דוגמאות למוצק אטומרי: יהלום (העשוי מאטומי פחמן בלבד), קרביד (אטומי פחמן וסיליקון) וקוורץ SiO2.

מוצק יוני (Ionic Solid)

חומר המורכב מיונים חיוביים ושליליים לסירוגין המוחזקים יחד בעזרת כוחות משיכה חשמליים חזקים. התוצאה היא מבנה מחזורי ענק של יונים. לציון הרכבו משתמשים בנוסחה אמפירית. דוגמאות לחומר יוני: מלח בישול (NaCl), אשלגן פלואורי (KF) ונתרן פחמתי .(Na2CO3)

מוצק מולקולרי (Molecular solid)

חומר מוצק המורכב ממולקולות המוחזקות יחד בעזרת כוחות משיכה בין מולקולריים מסוג כוחות ון-דר-וולס או קשרי מימן חזקים יחסית. דוגמאות למוצק מולקולרי: קרח, סוכר ויוד.יכול להיות יסוד או תרכובת.


מוצרי ביניים (Intermediates)

תוצרים של התגובה או של תהליך ייצור שלא מיועדים לשימוש סופי, אלא מהווים חומרי גלם לייצור מוצרים אחרים.

מוצרים (Products)

תוצרים המתקבלים בתהליכי הייצור שיש להם שימוש או שימושים בחיי היומיום או בתעשייה.

מחזר (Reducing Agent)

חומר היכול למסור אלקטרונים לחומר אחר. כתוצאה מכך החומר שמקבל אלקטרונים עובר תהליך של חיזור - מספר חמצון שלו יורד. תוך כדי כך המחזר עצמו עובר חמצון - מספר החמצון שלו עולה.

מחליף חום (Heat exchanger)

מיתקן בו מתקיים מעבר אנרגיה בין זרמים המצויים בטמפרטורות שונות לצורך חימום או קרור. מקובל להשתמש במחליפי חום לצורך ניצול האנרגיה המשתחררת בתגובות אקסותרמיות.

מחמצן (Oxidizing Agent)

חומר היכול למשוך אלקטרונים מחומר אחר. כתוצאה מכך החומר שמפסיד אלקטרונים עובר תהליך של חמצון- מספר חמצון שלו עולה. תוך כדי כך המחמצן עצמו עובר חיזור - מספר החימצון שלו יורד.

מטרד אקולוגי ()

כל מעשה או מחדל המשבש את מהלכם התקין של מחזורי החיים או את שיווי
המשקל הבסיסיים בטבע.
יכולים לנבוע: א. מפליטה בלתי מבוקרת של חומרים טבעיים בכמויות גדולות מדי, של חומרים שהטבע איננו יודע למחזר או של חומרים מסוכנים.
ב. מניצול יתר של חומרי גלם ואנרגיה, קרקע, מים...

מיום (Hydration)

צורת ההתמוססות של מומס במים מתוארת על-ידי יצירת "כלוב" של מולקולות מים העוטפות את המומס. מולקולות המים עוטפות את החומר המומס כך שהן מפנות את הקטבים החיוביים שלהן אל הקטבים השליליים של המומס, ואת הקטבים השליליים שלהן אל הקטבים החיוביים של המומס. החומר המומס יכול להיות מולקולות מקוטבות או יונים.

מיחזור (Recycling)

החזרת המגיבים שלא הגיבו למכל התגובה.

מים מזוקקים (Distilled water)

מים אשר שאינם מכילים מומסים כלשהם.

מים מטופלים (Treated water)

מים שעברו תהליך של ניקוי, כגון הוצאת מלחים מומסים.

מים קשים (Hard water)

מים המכילים יוני מגנזיום וסידן אשר עלולים ליצור חומרים קשי תמס.

מים רכים (Soft water)

מים שאינם מכילים (או מכילים כמות קטנה מאד) יוני סידן ומגנזיום העלולים ליצור חומרים קשי תמס.

מיצוי (Extraction)

תהליך של הוצאת מרכיב/ים בו/בהם מעוניינים מתוך תערובת/תמיסה בה הם מצויים בעזרת ממס מתאים.

מיצוי (Extraction)

הפרדת מרכיב אחד (או מספר מרכיבים) מתוך תערובת חומרים באמצעות ממס בררני אשר ממיס את החומר/ים המבוקש/ים אך לא את המרכיבים האחרים שאינם מתמוססים בו.

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.