מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


קבוע חלוקה (Distribution Constant)

קבוע שווי-משקל המבטא את יחס הריכוזים של המומס בין שני ממסים.

קביעת נוסחה אמפירית של תרכובת (Determining the empiric formula)

כאשר בידינו תרכובת לא מזוהה ואנו רוצים לדעת את הרכבה הכימי, ניתן לבצע
אנליזה כמותית שלה, אשר בעזרתה נוכל לקבוע מהם היסודות המרכיבים את
התרכובת, ואת הכמות היחסית מכל אחד מהם.
מתוך הנתונים האלה ניתן לקבל יחסי מולים של היסודות המרכיבים את התרכובת
הנעלמת ומתוכם לקבוע את הנוסחה אמפירית של התרכובת, אבל לא את הנוסחה
מולקולרית
שלה.

קוטביות קשר (Polarity)

הפרשי מטען הנוצרים על האטומים המתקשרים ביניהם בקשר קוולנטי כתוצאה מהפרש באלקטרושליליות שלהם (ראו גם קשר קוולנטי מקוטב). נהוג לסמן קוטביות בעזרת -d על האטום יותר אלקטרושלילי ו- +d על האטום הפחות אלקטרושלילי.

קטיון (Cation)

חלקיק טעון במטען חשמלי חיובי (יכול להיות אטום בודד או חלקיק המורכב ממספר אטומים).

קיפאון (Freezing)

תהליך שבו חומר משנה מצב צבירה מנוזל למוצק.

קלייה ()

חימום חומר לטמפרטורות גבוהות בתנורים מיוחדים לצורך שריפת חומרים אורגניים ו/או פרוק הגיר. ראה פוספט מועשר.

קשר כימי (Chemical bond)

כוחות משיכה חשמליים בין אטומים במולקולה או בין חלקיקים אחרים (כגון יונים או מולקולות). קיימים סוגים שונים של קשרים כימיים, ביניהם: קשר יוני, קשר קוולנטי ו-קשר מתכתי או קשרים בין מולקולריים.

קשר מימני (Hydrogen bond)

קשר בין מולקולות הנובע ממשיכה חשמלית המתקיימת בין אטום מימן הקשור לאטום O או N או F במולקולה מסויימת (ויש עליו מטען חיובי חלקי) לבין אטום O או N או F במולקולה סמוכה (ויש עליו מטען שלילי חלקי).
הקשר המימני הוא מסוג הכוחות בין-מולקולריים. נחשב כקשר בין-מולקולרי יחסית חזק.

קשר מתכתי (Metal bond)

קשר כימי הקיים בין אטומי מתכת. במתכת כל אלקטרוני ערכיות נעים סביב היונים החיוביים של המתכת ונוצר מבנה מחזורי אינסופי המורכב מקטיונים ב"ים של אלקטרונים". (ראה גם קטיון)


קשר קוולנטי (Covalent bond)

קשר כימי הנוצר כתוצאה משיתוף של זוג אלקטרונים בין שני אטומים. כל אטום ''תורם'' אלקטרון לקשר המשותף. זוג האלקטרונים נמשך בו זמנית על ידי שני הגרעינים של האטומים היוצרים את הקשר.
אם שני אטומים משתפים שני זוגות אלקטרונים, נוצר קשר קוולנטי כפול, ואם שני אטומים משתפים שלושה זוגות אלקטרונים, נוצר קשר קוולנטי משולש.
קשר קוולנטי יכול להיות טהור, כאשר האטומים היוצרים את הקשר הינם בעלי אלקטרושליליות זהה, או מקוטב, כאשר יש הבדל באלקטרושליליות שלהם.
(ראה גם קשר קוולנטי טהור ו-קשר קוולנטי מקוטב).

קשר קוולנטי טהור (Pure covalent bond)

קשר קוולנטי הנוצר כתוצאה משיתוף של זוג אלקטרונים בין שני אטומים זהים או בעלי אלקטרושליליות זהה.

קשר קוולנטי מקוטב (Polar covalent bond)

קשר קוולנטי הנוצר כתוצאה משיתוף של זוג אלקטרונים בין שני אטומים השונים זה מזה באלקטרושליליות שלהם. כתוצאה מכך, האטום היותר אלקטרושלילי מושך אליו חזק יותר את אלקטרוני הקשר כך שנוצר עליו מטען שלילי חלקי, ועל האטום השני מטען חיובי חלקי (ראה גם קוטביות קשר).


צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.