מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


תא אלקטרוכימי (Electrochemical cell)

התקן בו תגובת חמצון-חיזור הופכת אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית.

תגובה אנדותרמית (endothermic reaction)

תגובה אשר במהלכה יש עליה בתכולת האנרגיה של המערכת וכתוצאה מכך יש מעבר של אנרגיה מהסביבה למערכת.

תגובה אקזותרמית (exothermic reaction)

תגובה כימית אשר במהלכה יש ירידה בתכולת האנרגיה של המערכת ובעקבות כך יש שחרור אנרגיה לסביבה.

תגובת חמצון-חיזור (Oxidation - reduction reaction)

תגובה בה קיים מעבר אלקטרונים מהחומר המחזר אל החומר המחמצן. בתגובת
חמצון חיזור המחמצן עובר חיזור ומספר חמצון שלו יורד, והמחזר עובר חמצון ומספר החמצון שלו עולה.

תגובת סתירה (Neutralization process)

תגובה בין חומצה לבסיס שבה מתרחש תהליך של העברת פרוטון מהחומצה לבסיס.תותר התגובה הוא חומר יוני.
בתגובת סתירה המתבצעת בתמיסה מימית יוני ההידרוניום
H3O+(aq) שבתמיסת החומצה "נסתרים" ע"י יוני ההידרוקסיד
OH-(aq)
מהתמיסה הבסיסית. תוצרי תגובת הסתירה הם מים וחומר יוני (מלח) שיכול להיות במצב ממוים (ראה ‏מיום) או כמשקע.

תהליך ייצור (Production process)

תהליך כימי בו מתקבלים מחומרי מוצא הנכנסים לתהליך (ולעיתים גם חומרי לוואי וחומרי עזר שונים), בתנאים המתאימים מוצרים תעשייתיים.

תהליך מנתי (Batch process )

תהליך בו מזינים למכל התגובה כמות מסוימת של חומרי גלם (מגיב/ים, חומר/י עזר). תערובת התגובה עוברת סדרת פעולות לקבלת תוצר/ים מבוקש/ים. רק לאחר קבלת התוצר/ים והוצאת תערובת התגובה מן המכל ניתן להזין כמות נוספת של חומרי גלם שתעבור תהליך זהה לקבלת "מנה" נוספת של תוצר/ים.

תהליך פוטוכימי (Photochemical reaction)

תהליך כימי המתבצע באמצעות קרינה הנבלעת על ידי המערכת.

תהליך רציף (Continious process)

הוא תהליך בו מזינים למערכת חומר/י גלם בקצב קבוע ובמקביל נעשית הוצאה קבועה של התוצר/ים. בכל חלק של המערכת העובדת באופן רציף מתבצעות פעולות קבועות במשך התהליך. מכך נובע כי ריכוז המגיבים והתוצרים בכל חלק של המערכת קבוע והבקרה על התהליך נעשית על ידי שמירה על ריכוזים אלה.

תהליכי בידוד (Work-up)

מכלול התהליכים הנעשים לאחר סיום התגובה כדי לקבל כמות מרבית של התוצר הרצוי בדרגת הניקיון הנדרשת.

תוספים (Addetives)

חומרים שמוסיפים לפורמולציה כדי להקנות לה תכונות מיוחדות נדרשות. חשוב לוודא שהתוספים לא יפגעו בתכונות מוצר הסופי.

תוצרים (Products)

החומרים המתקבלים כתוצאה מתגובה כימית. בניסוח תגובה כימית יכתבו מימין לחץ התגובה.


תחליב (Emulsion)

נוזל או תמיסה בו/בה מפוזרים באופן אחיד גבישים קטנים ביותר (בסדר גודל של 0.05nm - 5nm).

תמיסה בסיסית (Basic solution)

תמיסה מימית בעלת pH גדול מ- 7, שבה ריכוז יוני הידרוניום נמוך מריכוזם במים מזוקקים.

תמיסה גולמית ()

תמיסה המתקבלת לאחר תגובה. יכולה להכיל בתוכה בנוסף לתוצרים גם תוצרי לוואי ושאריות חומרים שלא הגיבו. על מנת לבודד את התוצר/ים הנדרש/ים יש לבצע תהליכי הפרדה.
לדוגמא: בהפקת חומצה זרחתית בתגובה בין הפוספט המועשר והחומצה המימן כלורית מתקבלת תמיסה גולמית המכילה את החומצה הזרחתית, חומצה מימן כלורית שלא הגיבה ואת כל מרכיבי הפוספט המועשר האחרים שהתמוססו בתמיסה המימית של החומצה.

תמיסה גולמית מנוצלת ()

תמיסה גולמית לאחר שהוציאו ממנה את התוצר/ים הנדרש/ים ונשארו כל המרכיבים האחרים.(ראה גם תמיסה גולמית)

תמיסה חומצית (Acidic solution)

תמיסה מימית בעלת pH קטן מ- 7, שבה ריכוז יוני הידרוניום גדול מריכוזם במים מזוקקים.

תמיסה נוזלית (Solution)

תערובת נוזלית אחידה (הומוגנית) של שתי תרכובות או יותר כאשר החומר הנוזלי הוא הממס והחומר המומס יכול להיות מוצק, נוזל או גז. כאשר התמיסה מורכבת ממספר נוזלים, הנוזל שכמותו גדולה יותר הוא הממס.

תמלחת (Brine)

תמיסה מרוכזת של מלחים.

תנאי תקן (STP)

תנא לחץ (אטמוספירה אחת) וטמפרטורה ( 0ºc , 273K) סטנדרטיים אשר נקבעו עבור גזים.

(Standard Temperature and Pressure)

תערובת (Mixture)

תוצאה של ערבוב שתי תרכובות או יותר ביחסים לא קבועים. תערובת יכולה להיות אחידה (הומוגנית) או לא אחידה (הטרוגנית).

תפוקה (Output)

כמות התוצר המתקבלת ליחידת זמן.

תרחיף (Suspension )

תמיסה המכילה גבישי חומר קטנים המפוזרים בתוכה באופן אחיד.

תרכובת (Compound)

חומר המורכב משני סוגי אטומים או יותר הקשורים זה לזה בקשר כימי (אחד או יותר) ביחס ובהרכב קבוע.

תרשים זרימה (Flow chart)

דיאגרמת מלבנים המתארת את רצף השלבים בתהליך.

תשומות (Input)

כל מרכיב כלכלי שנכנס לחישוב העלות הכוללת של המוצר, כמו למשל: מים, אנרגיה, חומרי עזר (ממסים, זרזים וכד').

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.