מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


Bonding orbital (אורביטל קושר )

אורביטל מולקולרי הנוצר מחפיפה של שני אורביטלים אטומיים. האנרגיה של האורביטל הקושר נמוכה מן האנרגיה של האורביטלים האטומים שיצרו אותו.

Biocides (ביוצידים)

חומרים קוטלי מיקרואורניזמים משמשים בדרך כלל לחיטוי. ביוצידים רבים מבוססים על ההלוגנים ותרכובותיהם.

burette (ביורטה)

כלי מעבדתי הבנוי מצינור זכוכית אשר בקצהו התחתון ברז ולאורכו מסומנות שנתות המציינות נפח. קיימות ביורטות בגדלים ובדרגות דיוק שונים.

Base (בסיס)

לפי הגדרת ברנסטד-לאורי: חומר המכיל חלקיקים המסוגלים לקשור פרוטונים (+H) שנלקחים מחומר אחר (המשמש כחומצה).

By products (חומרי ביניים)

חומרים המתקבלים בתגובות כימיות ובתהליכי ייצור, שאינם מוצרים לשימוש סופי אלא מהווים חומרי גלם לתגובות או תהליכי ייצור נוספים.

Building materials (חומרי מבנה)

החומרים מהם עשויים פריטי הציוד והמיתקנים השונים המשמשים לביצוע תהליכים כימיים, לאיחסון החומרים או לשינועם.

Boiling point (נקודת רתיחה / טמפרטורת רתיחה)

הטמפרטורה שבה משתנה מצב הצבירה של חומר מנוזל לגז בלחץ מסוים.
(זהה לטמפרטורת העיבוי של אותו חומר באותו לחץ). תלויה בחוזק כוחות המשיכה בין חלקיקי הנוזל.

Bond order (סדר קשר )

מדד לחוזק קשר. סדר הקשר מחושב ע"י החסרת מספר האלקטרונים באורביטלים האנטי קושרים ממספר האלקטרונים באורביטלים הקושרים, וחלוקה ב-2.
ככל שסדר הקשר גבוה יותר, הקשר חזק יותר.

battery (סוללה)

תא אלקטרוכימי או מספר תאים אלקטרוכימיים המחוברים זה לזה.

Batch process (תהליך מנתי)

תהליך בו מזינים למכל התגובה כמות מסוימת של חומרי גלם (מגיב/ים, חומר/י עזר). תערובת התגובה עוברת סדרת פעולות לקבלת תוצר/ים מבוקש/ים. רק לאחר קבלת התוצר/ים והוצאת תערובת התגובה מן המכל ניתן להזין כמות נוספת של חומרי גלם שתעבור תהליך זהה לקבלת "מנה" נוספת של תוצר/ים.

Basic solution (תמיסה בסיסית)

תמיסה מימית בעלת pH גדול מ- 7, שבה ריכוז יוני הידרוניום נמוך מריכוזם במים מזוקקים.

Brine (תמלחת)

תמיסה מרוכזת של מלחים.

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.