מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


Data sheet (גליון נתונים)

דף מידע בו מרוכז כל המידע לגבי תכונות החומר
(ראה דף מידע בטיחותי).

Distillation (זיקוק)

תהליך שבו מפרידים מרכיבים נוזליים מתמיסה באמצעות חימום לטמפרטורה מתאימה. התהליך מתבסס ומתאים לתמיסות בהן יש הבדלים מספיקים בטמפרטורות הרתיחה של המרכיבים. תחילה מופרד המרכיב הנדיף יותר.

Drying (ייבוש)

הוצאת מים או ממס מחומר.

Dilution of a solution (מהילת תמיסה)

הוספת עוד ממס לתמיסה ללא שינוי מספר המולים של המומס, כך שריכוז התמיסה יורד.

Distilled water (מים מזוקקים)

מים אשר שאינם מכילים מומסים כלשהם.

Distribution Constant (קבוע חלוקה)

קבוע שווי-משקל המבטא את יחס הריכוזים של המומס בין שני ממסים.

Determining the empiric formula (קביעת נוסחה אמפירית של תרכובת)

כאשר בידינו תרכובת לא מזוהה ואנו רוצים לדעת את הרכבה הכימי, ניתן לבצע
אנליזה כמותית שלה, אשר בעזרתה נוכל לקבוע מהם היסודות המרכיבים את
התרכובת, ואת הכמות היחסית מכל אחד מהם.
מתוך הנתונים האלה ניתן לקבל יחסי מולים של היסודות המרכיבים את התרכובת
הנעלמת ומתוכם לקבוע את הנוסחה אמפירית של התרכובת, אבל לא את הנוסחה
מולקולרית
שלה.

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.