מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


Evaporation (אידוי)

מעבר של חומר ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז. יכול להתרחש גם בטמפרטורה נמוכה נקודת רתיחה / טמפרטורת רתיחה של החומר.

Electrolysis (אלקטרוליזה)

פירוק של חומר באמצעות זרם חשמלי ממקור מתח חיצוני בתגובות חמצון-חיזור לא ספונטניות. דוגמאות: פירוק תרכובת יונית ליסודותיה לצורך הפקת מתכת או לצורך ציפוי של מתכת על גבי מתכת אחרת.

Electron (אלקטרון)

אחד ממרכיבי האטום. טעון מטען חשמלי שלילי הזהה בגודלו למטען החשמלי החיובי של הפרוטון). נמצא במרחב שמסביב לגרעין.


Electonegativity (אלקטרושליליות)

מדד יחסי ליכולת של אטום במולקולה למשוך אליו את אלקטרוני הקשר הקוולנטי. ערכי האלקטרושליליות נקבעו על ידי הכימאי לינוס פאולינג.

Entropy (אנטרופיה)

פונקציה תרמודינמית מסומנת ב - S (מחושבת על ידי S=klnW). מודדת את מידת אי הסדר (או מידת האקראיות) שיש במערכת. ככל שרמת אי הסדר גבוהה יותר הפונקציה מקבלת ערכים גדולים יותר. האנטרופיה תלויה במבנה החומר ובמצב הצבירה שלו. מבוטאת ביחידות של: טמפ'(K)/אנרגיה.

Energy of activation (אנרגית שפעול)

היא למעשה האנרגיה החופשית של השיפעול - האנרגיה המזערית הדרושה על מנת להביא את המגיבים למצב מעבר המאפשר קבלת תוצרים.

Enthalpy (אנתלפיה)

פונקציה תרמודינמית H, המוגדרת ככמות האנרגיה האצורה בחומר. איננה ניתנת למדידה ישירה או חישוב. מודדים שינוי באנתלפיה - ΔH , שהיא כמות החום הנצרכת או נפלטת בתגובה כימית. ΔHº בגזים מתייחסת לתנאי תקן של 1 אטמוספריה ו- 25ºc ובתמיסות לריכוז 1M ו- ו- 25ºc.

electric capacity (הספק חשמלי)

כמות האנרגיה (העבודה החשמלית) העוברת ביחידת זמן.
נמדד ביחידות של ואט (W).

Element (יסוד)

חומר המורכב רק מסוג אחד של אטומים. ידועים כ-100 יסודות שונים והם אבני הבניין של כלל התרכובות הקיימות בעולם.
היסודות השונים מסודרים לפי מחזוריות של תכונותיהם במערכה המחזורית.


Extraction (מיצוי)

תהליך של הוצאת מרכיב/ים בו/בהם מעוניינים מתוך תערובת/תמיסה בה הם מצויים בעזרת ממס מתאים.

Extraction (מיצוי)

הפרדת מרכיב אחד (או מספר מרכיבים) מתוך תערובת חומרים באמצעות ממס בררני אשר ממיס את החומר/ים המבוקש/ים אך לא את המרכיבים האחרים שאינם מתמוססים בו.

electric voltage (מתח חשמלי)

האנרגיה הדרושה להעברת יחידת מטען חשמלי מנקודה אחת לשניה.
נמדד ביחידות של וולט (V)

Empiric formula (נוסחה אמפירית)

נוסחה של תרכובת המציינת את יחסי המולים השלמים הקטנים ביותר של אטומי היסודות המרכיבים את התרכובת. מידיעת הנוסחה האמפירית של תרכובת
לא ניתן לקבוע כמה אטומים מכל סוג יש במולקולה של התרכובת, אלא רק את היחס ביניהם. משמשת בעיקר לייצוג מוצק יוני ומוצק אטומרי.

Emission spectrum (ספקטרום פליטה )

גרף המראה את עוצמת הקרינה שנפלטה ע"י חומר מסוים באורכי גל שונים. לכל חומר ספקטרום פליטה האופייני לו.

Enriched phosphate (פוספט מועשר)

פוספט גולמי שעבר תהליכים הגורמים לעליה בריכוז הזרחן, כגון תהליכי קלייה (מלאה או חלקית) הגורמים לפליטת פחמן דו חמצני כתוצאה מפרוק הגיר ולשריפת חומרים אורגניים.

Electron Density (צפיפות מטען)

צפיפות המטען היא היחס בין מטען היון לגודל היון, כך שהיא גדלה עם גודל המטען וקטנה עם גודל היון. ככל שצפיפות המטען של היון גדולה יותר, כוחות המשיכה החשמליים בינו לבין יונים מנוגדי מטען, חזקים יותר.

Electrochemical cell (תא אלקטרוכימי)

התקן בו תגובת חמצון-חיזור הופכת אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית.

endothermic reaction (תגובה אנדותרמית)

תגובה אשר במהלכה יש עליה בתכולת האנרגיה של המערכת וכתוצאה מכך יש מעבר של אנרגיה מהסביבה למערכת.

exothermic reaction (תגובה אקזותרמית)

תגובה כימית אשר במהלכה יש ירידה בתכולת האנרגיה של המערכת ובעקבות כך יש שחרור אנרגיה לסביבה.

Emulsion (תחליב)

נוזל או תמיסה בו/בה מפוזרים באופן אחיד גבישים קטנים ביותר (בסדר גודל של 0.05nm - 5nm).

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.