מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


Sludge (בוצה)

עיסה נוזלית המכילה שאריות של חומרים מוצקים בלתי מנוצלים ממיתקנים תעשייתיים. ראה גם פוספט מנוצל.

Safety (בטיחות)

האמצעים והתנאים שננקטים כדי למזער את הסיכונים.

Scaling up (גימלון)

הגדלת הכמויות והציוד בפיתוח תהליך במעבר מהפקה מעבדתית לייצור תעשייתי.(ראה שלבי גימלון)

Safty sheet (דף מידע בטיחותי)

דף מידע בו מרוכז כל המידע לגבי תכונות החומר, רעילותו, הסכנות הנשקפות במצבים שונים של חשיפה לחומר ודרכי טיפול מתאימות.

Slow/controlled release fertilizer (דשן לשחרור איטי או מבוקר )

דשן המורכב מגרעינים המצופים במעטפת חומר (בדרך כלל חומר פולימרי) אשר פותח במיוחד למטרה זו. החומר המצפה את גרגירי הדשן מווסת את קצב שחרור הדשן מהגרגר אל הסביבה.

Standard fertilizer (דשן סטנדרטי)

דשן המיוצר בצורת גבישים (בקוטר של כ- 0.3-0.1 מ"מ).

Simple fertilizer (דשנים פשוטים)

דשנים המכילים תרכובת אחת בצורה טהורה או בתמיסה.

Sublimation (המראה)

שינוי מצב הצבירה של החומר ישירות ממוצק לגז.


Stable substance (חומר יציב)

חומר אשר אינו מתפרק לחומרים אחרים בתנאי האיחסון והיישום הנדונים.

Stopper (מאצרה)

שוחת בטון המקיפה את המבנה ובה נאספים הנוזלים במקרה של דליפה.

Surplus reactant (מגיב בעודף)

מגיב הנלקח בכמות גדולה מהנדרש לתגובה סטוכיומטרית עם המגיבים האחרים. לאחר שהתגובה הגיעה לסיומה נותר ממנו עודף.

Solute (מומס)

מרכיב בתמיסה הנמצא בכמות הקטנה יותר.

Solid (מוצק)

אחד ממצבי הצבירה של החומר המתאפיין בקשיחות. יש לו נפח וצורה עצמיים מוגדרים. סוגי התנועה של חלקיקי המוצק - תנודה בלבד.


Soft water (מים רכים)

מים שאינם מכילים (או מכילים כמות קטנה מאד) יוני סידן ומגנזיום העלולים ליצור חומרים קשי תמס.

Solvent (ממס)

מרכיב בתמיסה הנמצא בכמות הגדולה יותר.

State of matter (מצב צבירה)

מופע של חומר התלוי בחוזק כוחות הקישור שבין חלקיקיו. קיימים שלושה מצבי צבירה: מוצק, נוזל או גז.

Stoichiometric coefficient (מקדם סטוכיומטרי)

מספר הנכתב לפני כל אחד מהחומרים המופיעים בניסוח תגובה ומציין את מספר
המולים היחסי של החומרים המגיבים או הנוצרים בתהליך.

Sotchiometry (סטוכיומטריה)

חישובים כמותיים המבוססים על ניסוח תגובה, מהם ניתן לחשב את כמויות
המגיבים והתוצרים המשתתפים בתגובה הכימית.

Synergism (סינרגטיות)

פעולה מצטברת. השפעתם הכוללת של מספר חומרים הפועלים יחד גדולה מסכום השפעתם כאשר כל אחד מהם בנפרד.

Slow or controlled release (שחרור איטי או מבוקר)

גרגרי חומר פעיל (דשן, תרופה, חומר הדברה וכד') המצופים במעטפת חומר פולימרי מסיס המווסת את קצב השחרור שלהם אל הסביבה.

Scaling up steps (שלבי גימלון)

שלבים בפיתוח תהליך תעשייתי כאשר עוברים על ידי הגדלה הדרגתית של כמויות וציוד מהפקה מעבדתית בכמויות קטנות לייצור תעשייתי בכמויות גדולות.שלבים אלו מבוצעים על מנת לגלות בעיות ותקלות אשר עלולות להפריע בהפעלת המיתקן התעשייתי.
שלבי גימלון מקובלים:
-ניסוי במעבדה
-מיתקן ניסוי (bench scale) – גודלו כ- 1/100 - 1/1000 מהמיתקן התעשייתי.
-מיתקן חצי חרושתי (pilot) – גודלו כ- 1/10 - 1/30 מהמיתקן התעשייתי.
-מיתקן תעשייתי (industrial facility).
(ראה גם גימלון)

Solution (תמיסה נוזלית)

תערובת נוזלית אחידה (הומוגנית) של שתי תרכובות או יותר כאשר החומר הנוזלי הוא הממס והחומר המומס יכול להיות מוצק, נוזל או גז. כאשר התמיסה מורכבת ממספר נוזלים, הנוזל שכמותו גדולה יותר הוא הממס.

STP (תנאי תקן)

תנא לחץ (אטמוספירה אחת) וטמפרטורה ( 0ºc , 273K) סטנדרטיים אשר נקבעו עבור גזים.

(Standard Temperature and Pressure)

Suspension (תרחיף)

תמיסה המכילה גבישי חומר קטנים המפוזרים בתוכה באופן אחיד.

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.