מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


השבת זרז (Catalyst recovery)

תהליך של חידוש הזרז והבאתו חזרה לצורה פעילה.

התכה (Melting )

שינוי מצב הצבירה של החומר ממוצק לנוזל בטמפרטורת ההתכה.

זיקוק (Distillation)

תהליך שבו מפרידים מרכיבים נוזליים מתמיסה באמצעות חימום לטמפרטורה מתאימה. התהליך מתבסס ומתאים לתמיסות בהן יש הבדלים מספיקים בטמפרטורות הרתיחה של המרכיבים. תחילה מופרד המרכיב הנדיף יותר.

זרז (Catalyst)

חומר שמוסיפים לתגובה, או אשר על שטח פניו מתבצעת התגובה, ותפקידו להגביר את מהירותה. הזרז אינו נצרך בתגובה וכמותו בסיום התגובה זהה לכמותו בראשיתה.לעיתים קרובות זרזים מוצקים רגישים לזיהומים ולכן יש צורך לנקותם לאחר תקופת שימוש מתאימה. ראה גם ערך השבת זרז. איזוטופים})

חומצה (Acid )

לפי הגדרת ברנסטד-לאורי: חומר המכיל חלקיקים המסוגלים למסור פרוטונים (+H) שנמשכים ונקשרים לחלקיקים בחומר אחר (המשמש כבסיס).חומצה זרחתית ירוקה (Phosphoric acid - green)

חומצה זרחתית בדרגת ניקיון נמוכה יחסית המתקבלת בדרך כלל בתגובה בין פוספט לבין חומצה גפרתית.

חומצה זרחתית לבנה (Phosphoric acid - white)

חומצה זרחתית בדרגת ניקיון גבוהה. מתקבלת כאשר משתמשים בשיטת המיצוי כדי להפריד אותה מהתמיסה הגולמית.

חומציות (pH)

מידת החומציות של תמיסה מימית נקבעת לפי ריכוז יוני הידרוניום המצויים בה. החומציות נמדדת בעזרת ה-pH המוגדר כ:


pH = -log[H3O+]

חומר יציב (Stable substance)

חומר אשר אינו מתפרק לחומרים אחרים בתנאי האיחסון והיישום הנדונים.

חומרי ביניים (By products)

חומרים המתקבלים בתגובות כימיות ובתהליכי ייצור, שאינם מוצרים לשימוש סופי אלא מהווים חומרי גלם לתגובות או תהליכי ייצור נוספים.

חומרי גלם (Raw materials)

חומרי מוצא בתהליכי ייצור המגיבים בתהליכים כימיים ליצירת חומרים חדשים-מוצרי ביניים או מוצרים סופיים.

חומרי מבנה (Building materials)

החומרים מהם עשויים פריטי הציוד והמיתקנים השונים המשמשים לביצוע תהליכים כימיים, לאיחסון החומרים או לשינועם.

חומרים מנטרלים (Neutrilizing materials)

חומרים המגיבים עם חומר מסוכן בתגובה שאינה יוצרת חומרים מסוכנים ושאינה גורמת סכנות אחרות כלשהן. חומרים אלו מהווים אמצעי ביטחון במקרה של דליפת החומר המסוכן או תקלה אחרת למניעת סיכונים אפשריים לאדם ולסביבה.

חוק אבוגדרו (Avogadro law)

קובע שבנפחים שווים של גזים שונים יש אותו מספר של חלקיקים אם הגזים נמצאים באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה.

חזקות של עשר (Powers of 10)

שימוש בחזקות של עשר מהווה צורה מקוצרת לכתיבת מספרים עשרוניים.
מספרים גדולים ניתן לכתוב בעזרת חזקות של עשר על-ידי הכפלת המספר ב- 10x כאשר x הוא מספר חיובי. למשל, 100 נכתב כ-1x102 או בקיצור כ- 102. באופן דומה, המספר 1000 ירשם כ- 103 ו- 20000 ניתן לרשום כ- 2x104.
מספרים חיוביים, קטנים מ-1 כותבים בעזרת חזקות שליליות של עשר. למשל, את
המספר 0.0013 ניתן לרשום כ-1.3x10-3 כאשר החזקה על העשר מציינת שיש לחלק את המספר 1.3 ב-1000.
שימוש בחזקות של עשר שימושי בעיקר לכתיבת מספרים גדולים מאוד או קטנים
מאוד למשל המספר 0.00000000065 ירשם בקיצור כ-6.5x10-10 ומספר אבוגדרו שהוא: 602000000000000000000000 ירשם בקיצור כ- 6.02x1023.


חנקן-זרחן-אשלגן (N-P-K )

שלושת יסודות המקרו החיוניים ביותר להתפתחות הצמחים. יסודות אלו מהווים את המרכיב החשוב ביותר בסוגי הדשנים השונים.

חשיפה מותרת לזמן קצר (TLV-STEL)

רמת חשיפה המותרת לפרק זמן קצר של 15 דקות.
TLV-STEL - Threshhold Limit Value - Short Terme Exposure Limit

חשיפה משוקללת מותרת (TLV-TWA )

הריכוז הממוצע העליון המותר (המשוקלל על פני חשיפה של שמונה שעות ביום עבודה, בשבוע עבודה בן 40 שעות), אשר לו יכולים כמעט כל העובדים להיות חשופים באופן חוזר יום אחר יום מבלי שתיגרם להם השפעה בריאותית שלילית.
TLV-TWA - Threshhold limit value - Time Weighted Average

טיטרציה (Titration)

תהליך קביעה כמותית של חומר אחד על ידי הוספת חומר אחר בעל ריכוז ידוע בצורה מבוקרת והדרגתית ומעקב אחר התהליך הכימי שביניהם עד להשלמתו. מדידה מדויקת של נפח החומר המוסף נעשית בדרך כלל באמצעות כלי הקרוי ביורטה.


טמפרטורה זגוגית (Tg)

טמפרטורה שבה פולימר אמורפי הופך מזגוגי לרך, פלסטי.

טמפרטורת ההבזקה (Plash point / temprature)

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה האדים שמעל חומר דליק נדיף יוצתו באוויר בעת חשיפתם ללהבה.

טמפרטורת ההצתה (Ignition temprature)

נקראת לפעמים גם טמפרטורת ההצתה העצמית - הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה עשויה להתרחש בעירת החומר באופן ספונטני בתנאים מוגדרים.

יון (Ion)

חלקיק הטעון במטען חשמלי חיובי או שלילי (יכול להיות אטום בודד או חלקיק המורכב ממספר אטומים).

יוני הידרוניום (Hydronium ion)

+H3O - ריכוז יוני ההידרוניום בתמיסה מימית קובע את חומציות pH התמיסה. ראה גם תמיסה חומצית.

יוני הידרוקסיד (Hydroxide Ion)

--OH - ריכוז יוני ההידרוקסיד בתמיסה מימית משפיע על ריכוז יוני ההידרוניום שבה ולכן גם על pH התמיסה.

ייבוש (Drying)

הוצאת מים או ממס מחומר.

יסוד (Element)

חומר המורכב רק מסוג אחד של אטומים. ידועים כ-100 יסודות שונים והם אבני הבניין של כלל התרכובות הקיימות בעולם.
היסודות השונים מסודרים לפי מחזוריות של תכונותיהם במערכה המחזורית.


יסודות המאקרו (Macro elements)

יסודות הנדרשים על ידי הצמח בכמויות גדולות יחסית: N, P, K , Mg, Ca, S

יסודות המיקרו (Micro elements)

יסודות הנדרשים על ידי הצמח בכמויות זעירות בלבד.

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.