מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

מילון מושגים

חיפוש

חפש לפי סדר א - ת


מיצוי (Extraction)

תהליך של הוצאת מרכיב/ים בו/בהם מעוניינים מתוך תערובת/תמיסה בה הם מצויים בעזרת ממס מתאים.

מיצוי (Extraction)

הפרדת מרכיב אחד (או מספר מרכיבים) מתוך תערובת חומרים באמצעות ממס בררני אשר ממיס את החומר/ים המבוקש/ים אך לא את המרכיבים האחרים שאינם מתמוססים בו.

ממיר קטליטי (Catalytic converter)

מיתקן מיוחד המבוסס על זרז בררני שבאמצעותו מקבלים מתחמוצות חנקן וחד תחמוצת הפחמן, הנוצרות בעת שריפה של דלקים, תוצרים שאינם מזיקים לסביבה: פחמן דו חמצני, חנקן ואדי מים. למשל ממיר קטליטי המותקן בצינור הפליטה של כלי רכב.

ממס (Solvent)

מרכיב בתמיסה הנמצא בכמות הגדולה יותר.

מסה מולרית (Molecular Weight)

מסה של כמות חומר המכילה מול אחד של חלקיקים זהים, המהווים את היחידות החוזרות בחומר(אטומים, מולקולות או יונים).
במערכה המחזורית רשומה המסה המולרית של יסוד מתחת לסימול הכימי שלו.
ניתן לחשב את המסה המולרית של תרכובת באמצעות סכום המסות המולריות של האטומים המרכיבים אותו, או מתוך היחס בין מסת החומר ומספר המולים שלו.מספר אבוגדרו (Avogadro number)

המספר 6.02x1023. לצורך רוב החישובים מסתפקים בקרוב של 6x1023. מכונה בקיצור מול .

מספר או"ם (U.N number)

מספר זיהוי בינלאומי לחומר מסוכן.

מספר חמצון (Oxidation number)

נקרא גם דרגת חמצון - מטען אמיתי על יון חד אטומי, או מטען פורמלי על אטום בתוך חלקיק כלשהו המחושב ביחס לאלקטרושליליות של האטומים האחרים בחלקיק. בתגובת חמצון-חיזור מספר החמצון של החומר המחמצן יורדת ומספר החמצון של החומר המחזר עולה.

מעבה (Condenser)

מיתקן גלילי בעל דפנות כפולים שתפקידו לעבות גז לנוזל. בתוך הצינור הפנימי זורמים הגזים. בין הדפנות זורמים מים קרים או תמלחת קרה אשר סופגים את האנרגיה וגורמים לעיבוי כמבוקש.

מעכבי בעירה (Flame retardants)

חומרים אשר תפקידם לעכב את תהליך השריפה של פולימרים. ניתן לשלב חומרים אלו בשתי צורות:
א. מעכבי בעירה "פעילים" (reactive) המהווים חלק משרשרות הפולימר או חומרים מצליבים.
ב. מעכבי בעירה "מוספים" (addetive) המשולבים בתוך המוצרים השונים בשתי צורות:

-מספיגים את תמיסות החומרים מעכבי הבעירה בתוך המוצר. בדרך כלל מתייחסת שיטה זו לעץ ולמוצריו או למוצרי טקסטיל.

-מערבבים את מעכבי הבעירה המוצקים יחד עם הפולימר ויחד עם תוספים אחרים. שיטה זו מתייחסת למוצרים פלסטיים בהם נעשה הערבוב תוך כדי תהליך ההיתוך בשלב העיבוד של המוצר הפלסטי.

מערבל משקע (Mixer settler)

מכלים מיוחדים המיועדים לתהליכי מיצוי שונים והמורכבים משתי יחידות: ביחידה הראשונה (המערבל) מתבצע ערבוב השכבות שאינן מתמוססות זו בזו וביחידה השניה (המשקע) מתבצעת הפרדת השכבות במצב של מנוחה.

מערכה מחזורית / טבלה מחזורית (Periodic table)

טבלת היסודות הכימיים המסודרים על פי מספר אטומי עולה בטורים ובשורות ובהתאם למחזוריות תכונותיהם הכימיות, המבוססות על מערך אלקטרוני דומה.
צורתה הבסיסית הוצעה כבר בשנת 1870 על-ידי המדען דימיטרי מנדלייב עוד לפני שהתגלו כל היסודות הידועים לנו היום. על פי מיקומו של היסוד במערכה המחזורית ניתן לנבא את תכונותיו.

מערכות בקרה (Control systems)

מכשור, אמצעים ונהלים למעקב צמוד אחר משתנים חשובים בתהליכים תעשייתיים ואחרים.

מצב צבירה (State of matter)

מופע של חומר התלוי בחוזק כוחות הקישור שבין חלקיקיו. קיימים שלושה מצבי צבירה: מוצק, נוזל או גז.

מצבר ()

תא אלקטרוכימי בו מתרחשות תגובות חמצון- חיזור הפיכות.
משמש להפקת אנרגיה בצורת עבודה חשמלית (פריקה). ניתן לשוב ולטעון אותו מחדש על-ידי זרם חשמלי ממקור חיצוני (טעינה).

מקדם סטוכיומטרי (Stoichiometric coefficient)

מספר הנכתב לפני כל אחד מהחומרים המופיעים בניסוח תגובה ומציין את מספר
המולים היחסי של החומרים המגיבים או הנוצרים בתהליך.

משולש האש (The fire triangle)

שלושת הגורמים הדרושים לבעירה, שהם חומר מחמצן (בדרך כלל חמצן), חומר דליק וחום (אנרגית שפעול).

משקע (Precipitate)

חומר מוצק השוקע מתוך תמיסה בה היה מומס. נוצר כאשר כמותו גדולה ממידת המסיסות שלו בתמיסה הנתונה.

מתח חשמלי (electric voltage)

האנרגיה הדרושה להעברת יחידת מטען חשמלי מנקודה אחת לשניה.
נמדד ביחידות של וולט (V)

מתכת (Metal)

יסוד מוצק (חוץ מכספית שהיא נוזל בטמפרטורת החדר) המאופיין בתכונות הבאות: בעל ברק, ניתן לריקוע ומוליך חשמל וחום. המתכות יוצרות מבנה של סריג מסודר המורכב מקטיונים ב"ים של אלקטרונים". רוב היסודות במערכה מחזורית הם מתכות.

נוזל (Liquid)

אחד ממצבי הצבירה של החומר. תכונותיו: זורם וכמעט בלתי דחיס, בעל נפח עצמי וצורה בלתי מוגדרת. סוגי התנועה של חלקיקי הנוזל - תנודה וסיבוב.

נויטרון (Neutron)

חלקיק בעל מסה (השווה בקרוב למסת הפרוטון) אך נטול מטען חשמלי. מהווה את אחד ממרכיבי הגרעין של האטום. לאיזוטופים שונים של אותו יסוד יש מספר שונה של נויטרונים בגרעין.נוסחה אמפירית (Empiric formula)

נוסחה של תרכובת המציינת את יחסי המולים השלמים הקטנים ביותר של אטומי היסודות המרכיבים את התרכובת. מידיעת הנוסחה האמפירית של תרכובת
לא ניתן לקבוע כמה אטומים מכל סוג יש במולקולה של התרכובת, אלא רק את היחס ביניהם. משמשת בעיקר לייצוג מוצק יוני ומוצק אטומרי.

נוסחה מולקולרית (Molecular formula)

נוסחה מולקולרית מתארת את הרכב האטומים בכל מולקולה של התרכובת או
היסוד. ממנה ניתן ללמוד כמה אטומים מכל סוג יש במולקולה אחת.

נוסחת ייצוג אלקטרונית (Lewis formula)

נקראת גם נוסחת לואיס - שיטה לייצוג של אטומים, יונים, ומולקולות שהוצעה על-ידי לואיס. זוהי צורת כתיבה דו-מימדית בה מיוצגים אלקטרוני ערכיות של אטומים על ידי נקודות המקיפות את סמל היסוד.

ניסוח תגובה (Chemical equation)

תאור תגובה כימית באמצעות שפת הכימאים. בניסוח התגובה כותבים:נוסחות של
המגיבים והתוצרים, יחסי המולים ביניהם ומצבי הצבירה של החומרים.

ניצולת (ניצולת כוללת) ( )Yield (Overall yield)

כמות התוצר מבוטאת באחוזים, המתקבלת בפועל ביחס לכמות שהיתה צריכה להתקבל על פי ניסוחי התגובות והכמות ההתחלתית של המגיבים.

ננומטר (Nanometer)

ננומטר nanometer (nm)- יחידת אורך השווה למיליארדית המטר (1 nm = 1 x 10 -9 m )

צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.