מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה

החברה לשירותי איכות הסביבה

חיפוש

החברה לשירותי איכות הסביבה

מידע כללי

המפעל נמצא בבעלות החברה לשירותי איכות הסביבה.
במפעל זה מתקבלת ומטופלת כל הפסולת המוגדרת מסוכנת המיוצרת בתעשייה, מעבדות, בתי חולים וכו' מלבד:
א. פסולת רדיואקטיבית.(פסולת המגיעה מבתי-חולים נבדקת ע"י מונה גייגר).
ב. חומרי נפץ.
ג. פסולת אזבסט.
ד. פסולת פתוגנית (חומרים ביולוגים מחוללי מחלות).
במקום יש: מעבדה אנליטית, מתקנים לטיפול בחומרים ואתרי הטמנה, מיתקן לטיפול ביולוגי באדמות מזוהמות. בנוסף לכך בבעלותם ניידת לניטור אוויר המגישה שירותי בדיקות למפעלים שונים. בנוסף לכך, בבעלות החברה מעבדה לבדיקות גז ראדון ורדיונוקלואידים בחומרי בניה.

מוצרים ותהליכים

תפקידי המעבדה:
א. ביצוע מחקרים לקביעת שיטות לטיפול בחומרי פסולת שונים וקביעת מחיר
הטיפול.
ב. קביעת ההרכב של כל פסולת המגיעה לשערי המרכז ע"י דגימה ואנליזה.
כל חומר המגיע למפעל מעוכב בשטח הדיגום. שם נלקחות ממנו דגימות המועברות
למעבדה. לאחר בדיקת הדגימות מוצא טופס ניתוב ובו הוראות לטיפול בחומר
עד לנטרולו המלא.
ג. בקרה שוטפת של התהליכים המתבצעים במתקנים על-ידי לקיחת דגימות במהלך
הטיפול.
ד. חיפוש שיטות חדשות למחזור חומרי פסולת שונים (בעיקר לשימוש פנימי).

בחלק מהחומרים המובאים לאתר לא ניתן לטפל טיפול כימי ולכן הם מוטמנים בחביות המכוסות ביריעות פוליאתילן ועל זה ערמות חול או בתפזורת. הקבורה נעשית בקומות.
קיימות מפות עם קוארדינטות מפורטות של מיקום החומרים באתרי ההטמנה.
חומרים אנאורגניים הניתנים לטיפול עוברים תהליכים כימיים שונים של ניטרול ודטוקסיפיקציה, וכיום נערכת הפרדה בין המוצקים לנוזלים ובהמשך עוברים הנוזלים סינון במערכת מיקרופילטרציה משוכללת. הנוזלים ממוחזרים לשימוש בתחילת התהליך (במקום מי רשת נקיים) והמוצקים מועברים להטמנה.

דוגמא לתהליך:

טיפול בציאנידים:

א. חימצון הציאנידים:

CN- (aq) + ClO- (aq) [4] OCN- (aq) + Cl- (aq)

ב. הידרוליזה חומצית:

OCN- (aq) + 2H3O + (aq) [4] NH4 + (aq) + CO2(g) + H2O<sub(l)

ג. סתירת עודף החומצה:

<2H3O + (aq) + SO42- (aq) + Ca 2+ (aq) + 2OH -/sup>(aq) [4] 4H2O(l) + CaSO4(s)

את הגזים החומציים המשתחררים מכל המיתקניםיונקים לתוך מגדלי ספיגה המכילים NaOH . הציאנידים מוזרמים למיגדל ספיגה נפרד שבו סביבה בסיסית. הפסולת האורגנית מועברת לשריפה במיתקן שריפה העומד בתנאים המחמירים האירופאים והאמריקאים. בנוסף, המפעל מטפל באדמות מזוהמות בשאריות דלקים, שמנים וחומרי הדברה בשיטה ביולוגי תוך שימוש בתהליך וזני חיידקים ייחודיים.
פסולות שאין לחברה יכולת טכנולוגית לטפל (בעיקר מסיבות של כדאיות כלכלית)מיוצאות על-ידה למדינות מתקדמות לצורך טיפול במיתקנים מאושרים.

איכות הסביבה

באתר מערכת בקרה קפדנית מאד למניעת זיהום סביבתי. לשם כך נקבעו גלאי גזים שתפקידם להתריע במקרה של שחרור גזים רעילים (...SO2 , H2S , HCl , HCN) לאוויר.
כמו-כן, נבדקים מי-התהום באזור כל 3 חודשים על-ידי השרות ההידרולוגי על-מנת לוודא כי אין חילחול של חומרים מסוכנים וזיהום מי-התהום.

שילוב בתוכנית הלימודים

מבנה וקישור: תגובות שיקוע- טיפול בחומרים מסוכנים על-ידי שיקועם בצורת מלחים קשי-תמס ידידותיים לסביבה.
חימצון-חיזור: תהליכי טיפול בחומרים מסוכנים כגון: חימצון ציאנידים וחיזור כרומטים.
חומצות ובסיסים: הטיפול בשפכים חומציים/ בסיסיים.

חומרי למידה

1. "הטיפול בפסולת תעשייתית מסוכנת"/ מירי קסנר, שושנה מיידנברג, אתי רוזנטל.ניתן לרכשו בחנויות הספרים או אצל גסטליט.


שתף את הפוסט
}
צור קשר
  • מכון ויצמן למדע
  • המחלקה להוראת המדעים - כימיה ותעשייה
  • הרצל 234
  • רחובות
השאירו לנו הודעה

עיצוב: לירן פתימר תכנות: אייל קרפל
מכון ויצמן למדע כל הזכויות שמורות © 2016.